Polished Nails khu mỹ trắng ở thành phố Fort Lauderdale, tiệm trong plaza Wholefood cần thợ nails. Xin liên hệ Cô Phượng 954-701-4163

Tiệm nail ở gần biển Fort Lauderdale, FL. Remodeled, 10 bàn, 8 ghế pedicure mới, 1 phòng wax. Tiệm hoạt động trên 15 năm, thợ lâu dài. Có 10 thợ. Income $55k-$60k/tháng. Khu Mỹ trắng, giá cao, tip cao, ngay đường chánh đông xe. Plaza có Dunkin Donuts, tổng cộng 11 businesses trong plaza. Dân income cao. Khu vực đang phát triển. Cách 1 block có Whole Foods và apartment building đang xây (mở cửa 2020). 954-546-1181