Tiệm nail ở Deltona, cần thợ biết làm tay chân nước hay biết làm đủ thứ càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng. Xin liên lạc: 386-561-1598

Tiệm nail ở Deltona, FL cần nhiều thợ nail nam nữ biết làm P&W, gel, dipping powder, manicure & pedicure. Lương trung bình từ $800- $1,200/ tuần. Có chỗ ở cho thợ ở xa nếu cần. Ưu tiên cho thợ nữ. Xin liên lạc: 407-800-1965

Cần người giữ trẻ và phụ việc nhà ở Deltona, FL, bao ăn ở, lương $1,300/ tháng. Mọi chi tiết xin liên lạc: 407-800-1965