Có 4 phòng cho share, $350, bao điện nước, giặt sấy, wifi. Nhà gần Florida Mall, gọi chú Du. Nhà ở Champions Gate, gọi Kim. 407-480-6492 Du