Tiệm ở Dania Beach, gần phi trường Ft. Lauderdale, FL, cần thợ có kinh nghiệm làm tay chân nước, wax, eyelash và thợ làm bột full time. Bao lương $800-$1,100/ tuần tùy theo khả năng, tiệm đóng cửa thứ Hai. Xin liên lạc: 954-804-6827