Tiệm Central Nail ở Clermont, rất đông khách. Cần thợ nail gấp biết làm everything. Xin liên lạc: 407-505-9368