Cần sang tiệm nail cách Worcester 45 phút. Khu Mỹ trắng, trong plaza, 6 bàn 9 ghế, 2 phòng wax, 1 phòng ăn và 1 phòng supply. 1,800 sqf. L/L Andy: 508-340-9482