Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Colorado (1) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Grand Junction (1) - đổi thành phố

Phở 88 ở Colorado cần bếp chính xào giỏi.Bao lương $4,000, bao ăn ở, có chỗ làm cho vợ con (nếu cần). Liên lạc: 970-260-9799