Phở 88 ở Colorado cần bếp trưởng giỏi xào. Lương $4500/tháng, bao ăn ở, có việc làm cho vợ con nếu cần. Cần người phục vụ chạy bàn. Xin liên lạc: 970-260-9799

Cần sang tiệm nails gấp ở Grand Junction, Colorado. Rộng 1500 sf, rent $2215 + cam, có 4 thợ, 6 ghế, 5 bàn, phòng wax, supply, phòng ăn. Khách sang, khu Mỹ trắng, giá nails cao, phù hợp vợ chồng hoặc gia đình làm chủ. Thật lòng mua: 970-208-6120