Cần thợ nữ giỏi P/W và chân tay nước, gel, bao lương $4500-$6000/m. L/L Hà: 970-314-8503

Phở 88 ở Colorado cần phụ bếp nấu phở, bao ăn ở. Lương $3000/tháng, có việc làm cho vợ con nếu cần. Cần người phục vụ chạy bàn. Xin liên lạc: 970-260-9799