Tiệm nails rộng 1500 sf, có 6 ghế, 6 bàn, 1 p.wax. Khu Mỹ trắng ở bang Colorado. Nhà có công chuyện cần bán gấp. Thật lòng liên lạc: 970-589-4596

Phở 88 ở Colorado cần phụ bếp nấu phở, bao ăn ở. Lương $3000/tháng, có việc làm cho vợ con nếu cần. Cần người phục vụ chạy bàn. Xin liên lạc: 970-260-9799