Tiệm Red Polish Nail Lounge cần thợ bột và chân tay nước gấp. FT/PT, bao lương theo tay nghề . Khu Mỹ trắng sang, tiệm đẹp, giá cao tip hậu. Có receptionists chia turn, làm việc không khí vui vẻ. 714-465-2665

Tiệm The Nail Lounge cần thợ bột và chân tay nước gấp. FT/PT, bao lương theo tay nghề . Khu Mỹ trắng sang, tiệm đẹp, giá cao tip hậu. Có receptionists chia turn, làm việc không khí vui vẻ. 310-888-2898

Tiệm Solar Nails ở Camarillo, cần thợ bột và chân tay nước gấp. FT/PT, bao lương theo tay nghề . Khu Mỹ trắng sang, tiệm đẹp, giá cao tip hậu. Có receptionists chia turn, làm việc không khí vui vẻ. (805) 469-8109

Tiệm nail vùng Vista ( Oceanside) Sandiego cần tuyển thợ bột, tay chân nước, thợ tóc, eyelash extensions, v.v... ăn chia hoặc bao lương nếu cần( trả W-22). L/L Sophia: 760-877-0325