Bán chả cá nguyên chất,giò sống, đảm bảo thơm dai không pha bột và bột ngọt. Nhận gửi hàng đi các tiểu bang. Liên lạc Tony: 626-217-6996