Chợ Việt Nam duy nhất ở Little Rock, Arkansa, đang đông khách. Vì thiếu người trông coi, cần sang giá $75K. Xin liên lạc: 501-551-3745