Bao lương $900-$1200 tiệm đông khách, cách Dallas 2.5hrs, có chỗ ở miễn phí, chỗ làm vui vẻ, thoải mái, không kinh nghiệm ok. 469-569-5919

Cần thợ nail nữ biết làm bột và chân tay nước, tiệm ở Bryant, AR, chỗ làm việc thoải mái, có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin vui lòng liên lạc: 501-860-2538