Cần bán tiệm gấp để move đi tiểu bang khác. Tiệm đang đông khách khu Mỹ trắng, có 7 ghế, 6 thợ. Giá bán xin liên lạc trực tiếp gặp Tracy: 501-697-2538