Cần người giữ bé 6 tháng tuổi và 2 bé trai 4 tuổi & 5 tuổi (đi học 3 pm về) 2 bé có thể tự lo nên không cần chăm sóc nhiều. Không làm việc nhà, không nấu ăn, có phòng riêng. Nhà ở Arkansas, nếu ở vùng DFW có thể chở về thăm nhà mỗi 2 tháng. Lương $1300/tháng. Xin gọi Hiếu / Thảo: 682-433-8311

Cần bán trai gà 3 chuồng trứng mới build 2018 còn 10 năm contract ở Arkansas. Xin gọi: 214-404-7359