Cần người dưới 65T giữ trẻ sơ sinh tại tiểu bang Arkansas. Bao ăn ở, có phòng riêng, chỉ giữ ban ngày. Lương $1,500/tháng. L/L: 601-529-5678

Cần bán trai gà 3 chuồng trứng mới build 2018 còn 10 năm contract ở Arkansas. Xin gọi: 214-404-7359