CẦN NHIỀU THỢ NAILs.BAO LƯƠNG TỪ $900-$1200. HERBAL NAILS & SPA at ARCADIA (PHOENIX). 4375 E. Indian School Rd, 180 Phoenix, AZ 85018 (S. W. Corner of Indian School Road & 44 th Street, next to Doughbird Restaurant & Smash Burger) Nằm trong khu nhà Triệu Phú rất giầu, Mỹ Trắng 100%. Đang cần rất nhiều thợ BỘT & TAY CHÂN NƯỚC, WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. Có 9 Locations để các Anh Chị lựa chọn nơi làm. Website :http://herbalnailspa.com. 480-500-8000