Tiệm ở North Alabama, cách ATL 2hrs30’. Cần cặp vợ chồng biết làm bột và tay chân nước. Chỗ ở free, đầy đủ tiện nghi cho thợ ở xa. LL: 256-840-9564

Tiệm ổn định. Có 7 ghế spa, 6 bàn, 9 thợ (5 thợ chính, 4 thợ tay chân nước). Income $36,000/tháng and up. Tiệm ở AL, cách ATL 1hr30’. LL: 334-744-0599