Cần thợ bột & chân tay nước biết sơn gel. Bao lương mùa đông, bao chỗ ở. Tiệm khu Mỹ trắng, tip cao. Xin liên lạc: 205-384-4798

Cần thợ nail giỏi bột & chân tay nước. Có bằng. Bao lương $3,600/tháng. Tiệm ít thợ, có chỗ ở. Xin liên lạc: 256-895-9991 (W)

Cần thợ nail và thợ chân tay nước, biết sơn gel. Bảo đảm lương cao, có chỗ ở, có nhà riêng. Tiệm vùng Mỹ trắng. Xin liên lạc:

Có kinh nghiệm & có bằng ở Alabama. Lương trên $5,000/tháng. Tiệm cách ATL 2 tiếng 25 phút. Có chỗ ở cho thợ ở xa. XLL: 404-513-9393 (C)

Cần thợ có kinh nghiệm làm bột, lương từ $4,500/tháng trở lên. Bao chỗ ở, nghỉ Chủ Nhật. Bao lương hơn ăn chia nếu cần. Tiệm ở Alabama, cách chợ Hong Kong 2 tiếng. Xin liên lạc: 404-789-8224

Cần sang tiệm ở vùng Birmingham, AL. Khu Mỹ trắng, giá cao, tip tốt. Tiệm có trên 25 năm. Xin liên lạc: 205-835-3835

Cần thợ bột có kinh nghiệm & thợ tay chân nước, wax, gel. Lương $4,000/tháng trở lên, good tip. Khu Mỹ trắng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm ở Alabama, đẹp, khách đông. 205-253-3363