Cần thợ Nam/Nữ có KN làm TCN. Bao lương, tip hậu. Tiệm ở Madison, Alabama, khu Mỹ trắng. Trong khu Publix Shopping Center. L/L: 256-479-4270 (c)

Vì lý do gia đình cần sang gấp tiệm Tóc & Nail. * Cần thợ tóc có kinh nghiệm làm color. Tiệm ở Alabama. Bao lương tùy theo khả năng (biết làm CTN càng tốt). L/L: 205-570-1970

Cần thợ làm chân tay nước, mới biết làm cũng được, sẽ training & co-sign. Tiệm ở Alabama, có chỗ ăn ở. Bao lương. Xin liên lạc: 205-299-0689

Tiệm có 7 ghế + 7 bàn. Tiền rent $900, 90% Mỹ trắng. Giá nail còn cao. Xin vui lòng liên hệ: 704-691-4572

Cần thợ bột có kinh nghiệm & thợ tay chân nước, wax, gel. Lương $4,000/tháng trở lên, good tip. Khu Mỹ trắng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm ở Alabama, đẹp, khách đông. 205-253-3363

Cần thợ Nam/Nữ, biết làm bột giỏi & thợ tay chân nước. Lương từ $3,500 - $4,000/tháng, có chỗ ăn ở. L/L: 678-477-1712

Có kinh nghiệm & có bằng ở Alabama. Lương trên $5,000/tháng. Tiệm cách ATL 2 tiếng 25 phút. Có chỗ ở cho thợ ở xa. XLL: 404-513-9393 (C)