Cần thợ có KN làm everything. Rất đông khách. Income 1.2K-1.8K/w. Bao lương 1.2K/w, trên ăn chia. Tiệm ở Montgomery, có chỗ ở cho thợ. Tiệm vui vẻ, hòa đồng. 404-844-3809

03/23/2018! Tiệm ở AL cần gấp thợ Nam/Nữ có kinh nghiệm làm bột. Lương cao, tip hậu. Chủ dễ chịu, có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 404-312-7771 (C)

Cần thợ có kinh nghiệm bột và chân tay nước. Tiệm ở AL, cách chợ Hongkong II khoảng 3 tiếng. Bao lương $3,200-$4,000. Xin liên lạc: 256-895-9991 (W)

Cần thợ sửa áo quần (Alteration) có kinh nghiệm ở Columbus, Georgia và Tuscaloosa, Alabama. Xin liên lạc: 205-239-2700 (Tiếng Việt) 706-221-6606 (English)

Tiệm có 7 ghế + 7 bàn. Tiền rent $900, 90% Mỹ trắng. Giá nail còn cao. Xin vui lòng liên hệ: 704-691-4572

Cần thợ bột có kinh nghiệm & thợ tay chân nước, wax, gel. Lương $4,000/tháng trở lên, good tip. Khu Mỹ trắng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm ở Alabama, đẹp, khách đông. 205-253-3363

Cần thợ nail trẻ, siêng năng, biết làm đủ thứ, kinh nghiệm P&W, gel, SNS. Và cũng cần thợ tay chân nước. Income từ $1,200-$1,400, sẽ bao lương nếu cần. Có phòng cho thợ ở xa tới. Tiệm ở Alabama. Xin liên lạc: 256-738-9000