Cần gấp thợ nữ kinh nghiệm làm bột và tay chân nước, bao $750-$800/w quanh năm tùy theo khả năng, làm ở Mckinney, tip rất cao, chỗ làm thoải mái. Xin liên lạc: 469-441-3404 (C)

Tiệm nail lớn, sang trọng ở khu giàu McKinney. Cần thợ nail bao lượng $900/tuần. Xin liên lạc Tony/ Hải: 669-222-9429

Tiệm nail ở Mckinney, exit 40A, cạnh Hw75 (không cần chạy vào local). Cần thợ full-time biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước. Tip trả hàng ngày, không trừ tiền supply, bao lương $800-$1000. Xin liên lạc: 252-363-5333

Tiệm vùng McKinney gần Allen outlet mall, cần thợ kinh nghiệm P/W, nexgen, chân tay nước. Tiệm bao lương quanh năm, lương $900-$1300/w, tip cao, chỗ làm vui vẻ thoải mái, không trừ tiền supply và clean up. Xin liên lạc (call/text): 469-585-1454

Tiệm nail ở trong Galleria Mall và tiệm nail ở McKinney cần gấp thợ nail kinh nghiệm, FT/PT OK, lương cao, tip cao. BAO LƯƠNG. Liên lạc: 469-363-1530 972-567-0639

Tiệm vùng McKinney, Frisco cần nhiều thợ nails P/W, bột nhúng, gel và chân tay nước. Xin liên lạc: 214-909-2968 (Cell)