Cần thợ biết làm bột. Có chỗ cho thợ ở xa. Bao lương $1,000/ tuần. Xin liên lạc: 803-319-3660

Tiệm ở South Carolina. Làm 6 ngày/tuần, Chủ Nhật nghỉ. Có chỗ ở. Bảo đảm lương $1,000/tuần trở lên. Nếu biết làm bột bảo đảm lương sẽ cao hơn. Không phân biệt tuổi tác. Xin liên lạc 803-720-1192

Cần 1 bác gái dưới 60 tuổi giữ bé 5 tháng tuổi. Nhà ở South Carolina, cách ATL 4 tiếng. Lương $1,200/tháng, bao ăn ở. Xin liên lạc: 843-496-5269