Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: North Carolina (5) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Charlotte (1) - đổi thành phố

Sang tiệm nail trong Mall lớn ở thành phố Charlotte, NC. Income từ $15,000 – 20,000/ tuần ($850K - $900K/ năm). Tiệm có 11 thợ nail. Cần partner, điều kiện phải take care tiệm. Lý do cần sang là gần có em bé nên không quản lý được. Trong vòng 10 tháng lấy lại vốn. Xin liên lạc Hannah: 863-399-2237