Tiệm ở thành phố Pontotoc, MS cần thợ Nail biết làm bột giỏi, và tay chân nước, vợ chồng càng tốt, không phân biệt tuổi tác, thuận tiện cho vợ chồng muốn an cư lập nghiệp, có chỗ ở riêng free. Cần thợ thật sự muốn làm ăn lâu dài, nơi làm việc vui vẻ thoải mái. Tiệm open 6 days/ week, close on Sunday. Giá nails cao, 80% Mỹ trắng. Mùa hè không dưới $5,000/ tháng. Nếu thật lòng xin gọi: 662-322-1423

Cần thợ nails, bao lương hoặc ăn chia, lương trên $1200/ 6 ngày, có chỗ ở cho thợ. L/L: 601-813-2630