NAIL SALON SPA & FACIAL mới remodel. Tiệm ở Woodstock, đã được 10 năm. Cần bán vì muốn nghỉ hưu. Mọi chi tiết xin liên lạc: 714-234-7450

Cần thợ Nam/Nữ có kinh nghiệm. Tiệm vùng Woodstock, khu Mỹ trắng. Xin liên lạc: 404-771-5502 (C)

Tiệm ở Woodstock, trong khu Publix, 100% Mỹ trắng, giá nail cao. Income $30,000/tháng trở lên. Mở cửa 6 ngày/tuần. Xin liên lạc: 770-928-8981 (W)