Tiệm ở Woodstock, GA, hướng 575 North, cách chợ Hongkong 30 phút. Cần gấp thợ biết làm đủ thứ, có bằng càng tốt. Bao lương tuỳ theo khả năng. Giá nail còn cao, 100% Mỹ trắng. Tiệm làm với không khí gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-448-2588 Lily

Cần người giữ cháu 4 tuổi và 8 tuổi. Làm 6 ngày/tuần, nghỉ chủ nhật. Bao ăn ở $1,300/tháng. Nhà ở Woodstook. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-735-0458