Tiệm ở vùng Woodstock, GA. Cách Marietta 25 phut, exit 11. Cần thợ Nam/Nữ có kinh nghiệm, full time/part time. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo kinh nghiệm. L/L: