Vì Retire cần sang tiệm nail ở Woodstock, GA. Khu Mỹ trắng, good income, good tip. Mọi chi tiết xin liên lạc: 714-234-7450