Có phòng cho share. Bao điện, nước, gas, internet. Nhà ở Norcross, Georgia. Cách chợ HK phút. Có lối đi riêng, có bếp riêng & restroom riêng. XLL: 610-741-9303

Có 2 phòng cho share. Phòng master bedroom, có bathroom riêng và 1 phòng thường. Nhà cách chợ Hongkong 5 phút. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-478-8019

Cần thợ có kinh nghiệm. Tiệm trong khu Target, cách chợ HongKong 10 phút. Đảm bảo lương cao hoặc bao lương nếu cần. Xin vui lòng liên lạc: 678-200-0946

Nhà có Master Bedroom cho thuê, ưu tiên vợ chồng và 1 phòng thường, ưu tiên cho độc thân. Nhà cách chợ HK 7 phút. Bao điện, nước & internet. Xin liên lạc Hồng: 850-368-0688

Cần thợ làm tay chân nước, gel, bột, SNS, eyelashes hoặc biết làm đủ thứ càng tốt. Tiệm cách chợ HK II khoảng 15 phút. Xin liên lạc: 678-770-3682