Cần bán 8 ghế spa đời mới xài liner, 4 bàn đôi, 1 bàn hơ tay, tủ để khăn, bồn đá. 1 counter mới. Tất cả mới 95%. Bán giá rất rẻ cho ai mua nhanh gấp. Xin gọi Nancy: CẦN THỢ NAIL Cần thợ làm tay chân nước, mới biết làm cũng được, sẽ training & co-sign. Có chỗ ăn ở. bao lương. Tiệm ở Alabama. Xin liên lạc:

Biết làm chân tay nước, biết đủ thứ càng tốt. Vùng Mỹ trắng. Tiệm ở Peachtree Pkwy, Norcross. Lương cao, tip hậu. XLL: 770-248-1139

Phillip Cable Maufacturing cần Cable Assemblers and Technicians. Điền đơn tại Địa chỉ: 6090 Northbelt Pkwy, Suite E-F, Norcross GA 30071 hoặc Email resume: XIN ĐỪNG GỌI PHONE k.tran@phillipcable.com