Cần bán trại gà thịt, cách Macon 1 tiếng. Trại có 4 chuồng và 1 mobile home 4 phòng ngủ. Income trên 185K/năm. Nếu ai thật lòng muốn mua xin liên lạc: 229-848-4236