Vì sức khỏe không tốt nên cần sang tiệm nail ở Macon để chuyển chỗ ở. Tiệm rộng, đẹp. Cơ hội cho những ai muốn kinh doanh. Vừa bán, vừa cho. Giá: 22K. XLL: 360-674-0934 Mẫn