Cần thợ bột và chân tay nước, biết làm đủ thứ càng tốt. Hiền và có trách nhiệm. Ưu tiên thợ Nữ, full time/part time. Vui vẻ, không khí gia đình, du học sinh ok. Có chỗ ở. Tiệm ở Macon, cách ATL 1h20'. Liên lạc: