Cần thợ làm bột, SNS, Pink & White. Khách sang, income $3,500-$5,000/tháng, tip trên $1,000/tháng. Tiệm vùng Macon, Warner Robins. Xin vui lòng liên lạc: 478-757-9400