Cần thợ bột & tay chân nước, biết làm everything càng tốt. Tiệm vùng Macon, GA. Income từ $4,000-$5,000, good tip. Khách nửa trắng, nửa đen. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 478-737-3098