Tiệm đông khách. Cần gấp thợ có kinh nghiệm làm bột & tay chân nước. Và cũng cần thợ làm cuối tuần. Xin liên lạc: 404-422-7079

Làm tay chân nước hoặc đủ thứ càng tốt, full time/part time. Tay chân nước bao lương $800-$1,000/tuần. Thợ làm everything $1,200/tuần and up. Tiệm vùng Decatur, khu Mỹ trắng, gần trường & bệnh viện Emory. Xin liên lạc: 678-399-3178

Cần thợ tay chân nước, biết làm bột càng tốt. Tiệm cách chợ HK 20 phút, cách phở Đại Lợi Johnsboro 10 phút, inside Walmart. L/L Kim: 678-490-4389