Tiệm đang cần thợ Nam/Nữ biết làm đủ thứ & thợ chân tay nước. Xin liên lạc: 404-422-7079

Cần thợ bột & chân tay nước có kinh nghiệm. Bao lương $3,500 trở lên. Income từ $3,500-$5,000/tháng. Khu Mỹ đen. Địa chỉ: 2630 Rainbow Way, Suite A, Decatur GA 30034. Xin liên lạc: 404-451-9008

NEW! Cần thợ Nam/Nữ làm chân tay nước hoặc làm bột. Tiệm vùng Mỹ đen, exit 43 của I285. Cách chợ HongKong 30', cách chợ Trinh 30'. Bao lương $3,000-$4,000 cho thợ làm đủ thứ. Xin liên lạc: 770-808-1038 (W)

Tiệm vùng Decatur cần thợ Nam/Nữ biết làm bột or thợ TCN. Tiệm làm vui vẻ, thoải mái. Good income, good tip. Nếu cần chủ sẽ bao lương. 770-817-2299