Tiệm hướng 75S, gần griffin GA. khu Mỹ trắng 80%, giá nail cao. Bao lương 3.5K - 6K/tháng. Nếu ở Morrow có xe chở đi. Có chỗ ở. XLL: 404-539-8646

3 PROGRAMS: 856-438-5703

TUYỂN NHÂN VIÊN 770-755-5420