Cần bán 7 ghế Pedicure còn tốt (80%) & 1 máy hơ tay. Tiệm ở Albany, GA. Cách ATL 3 tiếng. Mọi chi tiết xin liên lạc: 229-894-5990

Tiệm ở Albany, cách ATL 3hrs. Rộng hơn 4,000sqft, rent: $3,000/tháng. Có 20 ghế, 25 bàn nail. Income cao. Giá sang: 230K. L/L Kim: 229-886-2668

Cần thợ bột, biết làm everything càng tốt. Bao lương tùy khả năng. Tiệm cách atlanta 3 tiếng, có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc Mỹ Liên: 315-765-1952