Tiệm nail ở Tampa, khu Mỹ trắng, cần thợ nail nam hoặc nữ, lương $700 and up. Và cần 1 thợ nail nữ làm tay chân nước, full time hoặc part time. Chủ nhật nghỉ. 813-476-5611

Tiệm ở New Tampa, cần gấp thợ nail nữ hoặc nam có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước. Bao đảm lương tùy theo khả năng, tip cao. Xin liên lạc: 714-702-7091

Cần thợ nail full time hoặc part time. Tiệm nằm ở khu sang trọng rất bận rộn, trong International Plaza, Tampa, FL. Cần thợ biết làm đủ thứ và tay chân nước, gel. Lương bảo đảm, trên ăn chia. Chúng tôi có 2 tiệm, rất nhiều vị trí cần tuyển. Ai thật lòng xin liên lạc Gigi hoặc Chi: 727-657-6925

Tiệm ở Tampa, FL cần nhiều thợ biết làm everything, có kinh nghiệm. Bao lương $800. Khu Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ, tích cách gia đình. Xin liên lạc: