Tiệm ở Tampa cần thợ nail biết làm bột hoặc everything. Bao lương hoặc ăn chia. Xin liên lạc: 813-451-0103

Tiệm ở Tampa cần thợ nail nữ có chút kinh nghiệm. chỗ làm dễ dàng, thoải mái. Xin liên lạc: 813-963-2004

Cần gấp người giữ trẻ Cần thợ nail bao lương $900 - $1,200/ tuần tùy theo kinh nghiệm, trên ăn chia 6/4. Tiệm nằm ở 2 khu vực Dade City và Zephyhills, khách Mỹ trắng, nằm trong chợ Publix, ở giữa Orlando và Tampa. Xin liên lạc Vương: 843-504-7773

Tiệm ở Tampa, gần trường USF, cần gấp thợ nail nam hoặc nữ có kinh nghiệm, biết làm bột, bao lương hay ăn chia tùy khả năng. Xin liên lạc Kevin: 954-625-0492