Tiệm ở Tampa cần thợ nữ làm tay chân nước, biết làm lông mi, lông mày và thợ nam hoặc nữ biết làm bột. Và cũng cần sang tiệm. Xin liên lạc Jake (anh Năm): 727-656-0708

Gấp! Gấp! Cần gấp thợ bột, thợ tay chân nước, gel, wax, bao lương hoặc ăn chia. Tiệm đóng cửa chủ nhật. Ưu tiên thợ nữ. L/L: 714-702-3309

Cần thợ bao lương $800/ tuần. Tiệm cách Tampa 30 phút North. Khách Mỹ trắng, dễ chịu, tip cao. Xin liên lạc: 407-497-2618

Tiệm ở New Tampa, khu Mỹ trắng, tip cao cần thợ nail nam/ nữ biết làm everything, bao lương $800/ tuần. Xin liên lạc: 813-598-1333

Cần thợ mộc có kinh nghiệm và thợ mới vào nghề nhưng chịu khó học hỏi, sức khỏe tốt. Lương cao. Công ty ở Tampa. Xin liên lạc Minh: 813-606-0394

Tiệm ở Tampa cần thợ nail biết làm tay chân nước. Bao lương hoặc ăn chia. Xin liên lạc: 813-451-0103