Tìm một người giữ trẻ thích con nít, sạch sẽ, gọn gàng, biết lái xe để đưa đón cháu đi học, biết nấu ăn và giúp việc nhà, biết nói tiếng Anh một tí xíu, cần 3-4 ngày một tuần, và 7-9 tiếng một ngày, bao $400 một tháng. Có thể thương lượng nếu tìm được người thích hợp. Xin liên lạc cô Quỳnh: 727-686-7174

Sushi restaurant is in St. Petersburg, FL between 4th and 9th street. This place currently has one full-time kitchen chief, 2 sushi chiefs and two full-time waitresses. It has 9 big tables plus sushi bar. The monthly sale is $30,000. For personal emergency reason, need to sell this as soon as possible. Asking for $25,000, contact 727-686-7174 for Quynh if interested. Serious buyers only!!!! 727-686-7174