Cần gấp người giữ tại nhà 1 bé trai 1 tuổi và 1 bé trai 3 tuổi đi học, có phòng riêng, lương $1,400/m, nhà ở Miami, FL. L/L Hùng. 305-298-9738

Paris Nail & Spa 183rd St & 47th, Miami Garden, cần thợ biết làm bột và tay chân nước (biết làm wax và eyelash càng tốt). Lương từ $5,000 - $5,500/ tháng tùy theo khả năng. Tiệm đóng cửa thứ 2. Thật lòng xin liên lạc: 305-625-3213

Tiệm ở Miami Garden, cần thợ biết làm bột hoặc tay chân nước, eyebrows, eyelashes, làm full time hoặc part time. Tiệm income cao $1,000/ tuần trở lên. Xin liên lạc: 954-881-2524