Tiệm ở vùng Miami, khu khách sang. Cần thợ làm bột, và thợ tay chân nước, biết bột càng tốt. Income cao từ $900-$1,000/ tuần trở lên. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tạo điều kiện cho du học sinh. Xin vui lòng liên lạc: 786-715-9658