Tiệm nằm ở North Miami, FL, cần gấp thợ nail nam hoặc nữ làm bột, thợ chân tay nước. Bao lương thợ bột $1,200, thợ chân tay nước $900 hoặc ăn chia tùy ý. Tiệm cũng nhận du học sinh. Xin liên lạc 768-342-9988 (c) hoặc: 786-201-9386