Tiệm nằm trong Super Walmart ở thành phố Melbourne, FL. Tiệm mới thay 5 ghế , 4 bàn và mới ký lại lease. Giá bán $35,000. Vì không có người trông coi, cần sang gấp. Ai thật lòng xin liên lạc Anh Thu: 772-766-5979