18 năm hoạt động, khu Mỹ trắng, gần phi trường, gần biển, gần các công ty lớn, tiền rent rẻ. Giá phải chăng, thương lượng dễ dàng. Xin liên lạc: 240-252-8496