New Town Center Fresh Market Tiệm ở Melbourne (cách Orlando 50 phút) cần nhiều thợ nails, bảo đảm lương trên $800/ tuần. Xin liên lạc Mai: 407-683-8180