Tiệm ở vùng Longwood, khu Mỹ trắng, giá nail cao, tip hậu, chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Tiệm làm ngắn giờ. Cần thợ nail gấp biết làm đủ thứ. Bao lương hoặc ăn chia tùy vào kinh nghiệm. Xin liên lạc Lan: 707-290-3609

Cần sang gấp nhà hàng Việt Nam ở thành phố Longwood cách Orlando khoảng 20 phút vì thiếu người trông coi và chủ lớn tuổi nên muốn về hưu, income ổn định, giá cả thương lượng. Nếu thật lòng xin liên lạc (586)744-5776 để biết thêm chi tiết, và tiệm cũng đang cần gấp người chạy bàn. 586-744-5776