Cần sang nhà hàng ở Longwood trong plaza có quán bar, nhà hàng Mỹ, và Nhật, đối diện chợ Winn Dixie. Vi thiếu người coi và lý do sức khoẻ, cần sang. 586-744-5776