Tiệm cách Orlando 15' có 9 bàn 10 ghế 1600 sf, 100% Mỹ trắng rent $3260. Anh chị nào có nhã hứng xin liên lạc Hùng: 321-274-5995

Nhàa hàng Vietnam ở thành phố Longwood cách Orlando khoảng 20 phúut lái xe, đang cần sang gấp vì thiếu người trông coi. Tiệm rộng, thoáng, bãi đậu xe rộng rãi và đang trên đà phát triển. Xin liên lạc: 586-744-5776

Nhà hàng Vietnam ở thành phố Longwood cách Orlando 20 phút lái xe, đang cần người phụ bếp và chạy bàn. Xin liên lạc: 586-744-5776