Nhà hàng ở Longwood FL cần người phụ bếp, cách trung tâm VN Orlando 20 phút. Ai thật lòng xin liên lạc 586-744-5776 586-744-5776

Tiệm ở vùng Longwood, khu Mỹ trắng, tip hậu, chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Cần thợ nail gấp biết làm đủ thứ. Bao lương hoặc ăn chia tùy vào kinh nghiệm. Xin liên lạc Lan: 707-290-3609