Cần thợ sửa nhà ở gần Orlando, Florida có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm đều được .Nếu không kinh nghiệm sẽ được trả lương $10/giờ và được học nghề để sau này có thể tự làm chủ được. Điều kiện có xe và có sức khoẻ. Liên Lạc Phú: 714-471-8155