Nhà hàng Việt Nam ở thành phố Longwood, cách Orlando khoảng 20 phút đang cần người phụ bếp và chạy bàn gấp. Xin liên lạc (586)744-5776 586-744-5776

Vì gia đình làm chung không hạp nên cần sang gấp.Tiệm đẹp, thoáng, bãi đậu xe rộng rãi và đang trên đà phát triển. 586-744-5776