Nhà hàng ở Longwood FL đang cần người phụ bếp, làm lâu dài. Ai có nhu cầu vui lòng liên lạc chị Thu: 586-744-5776

Khóa thiền 10 ngày vipassana Ngôn ngữ English/Vietnamese từ 8/15 đến 8/26/2018 tại Trung tâm Dhamma Patāpa, Jesup, Georgia, United States Địa chỉ: 476 Rogers Break Jesup, GA 31546. Ăn , ở hoàn toàn miễn phí. Để tìm hiểu vào youtubeThiền Vipassana 2018. Ghi danh vào www.dhamma.org 714-471-8145