Tiệm trong Publix, ở Deland, 100% khách Mỹ trắng, good tip. Income $1,000- $1,200/ tuần, hơn ăn chia. Có nhà riêng cho thợ ở xa. XLL: 386-490-3356