Cần nhiều thợ nail nam, nữ biết làm bột, gel polish, tay chân nước. Tiệm nail rất đông khách, làm chia 6/4, chỗ làm vui vẻ, khách Mỹ trắng 100%, tip rất cao. Xin liên lạc: 386-957-2967

Cần gấp thợ nail nam hoặc nữ biết làm everything. Bao lương $700 hơn ăn chia. Cũng cần thợ tay chân nước. Tiệm ở Deland. Xin liên lạc: 386-822-4515