Tiệm giữa Coconut Creek & Coral Springs, FL, khu Mỹ trắng, tip cao, giá cao. Cần thợ chân tay nước và thợ bột, biết wax, eyelash extension càng tốt. Bao lương $800-$1,200/ tuần tùy theo khả năng. Xin liên lạc: 561-846-9309

Tiệm ở Coconut Creek cần nhiều thợ nail nam và nữ có kinh nghiệm bột, P&W, NexGen, Shellac, wax, tay chân nước, biết facial càng tốt. Bao lương $800-$1,200/ tuần làm 6 ngày, tùy theo khả năng. Tiệm lớn, Khu Mỹ trắng, sang trọng, giá cao và good tip.----- Hiring receptionist FT or PT. Need to speak English and little bit Vietnamese. Cần người giặt khăn và clean up. Xin liên lạc: