Tiệm vùng Coconut Creek, cần thợ full-part time, biết làm everything càng tốt , tiệm làm nhiều bột nhúng , khách mỹ trắng. Bao lương 900/tuan hoac an chia tuỳ theo bạn chọn, chổ làm thoải mái. Anh chị nào thật lòng xin gọi 561-568-0206

Tiệm ở Coconut Creek cần nhiều thợ nail nam và nữ có kinh nghiệm bột, P&W, NexGen, Shellac, wax, tay chân nước, biết facial càng tốt. Bao lương $800-$1,200/ tuần làm 6 ngày, tùy theo khả năng. Tiệm lớn, Khu Mỹ trắng, sang trọng, giá cao và good tip.----- Hiring receptionist FT or PT. Need to speak English and little bit Vietnamese. Cần người giặt khăn và clean up. Xin liên lạc: