Tiệm vùng Coconut Creek, gần Boca, khu Mỹ trắng, cần thợ làm full time hoặc part time, biết làm everything càng tốt. Bao lương, nếu trên thì ăn chia. Chỗ làm vui vẻ, thợ hoà đồng . Muốn biết thêm xin liên lạc: 561-568-0206

Nhà dư phòng cho share ở Coconut Creek 33073. Ngay góc Hillsboro & Lyons Road. Khu nhà đẹp an ninh gần chợ Việt Nam, nhiều tiệm nail, bao điện, nước, Internet. 714-234-8008