Cần thợ nail nữ bao lương $900 - $1,000/ tuần, hơn ăn chia. Tiệm rất đông khách, nằm trong shopping plaza lớn, kế bên Publix ở Coconut Creek. Xin liên lạc: 561-777-2616