Tiệm Diamond Nail ở Beverly Hills, FL cần thợ tay chân nước, biết làm bột càng tốt. Giá cao, tip good. Tiệm cách Ocala 30 phút. Xin liên lạc: 352-746-5585