Today Nails- 2300 East Semoran Blvd #J, Apopka, 32703. Tiệm mới khai trương ở Apopka, gần chùa Báo Ân, trong khu đang phát triển, khách Mỹ trắng, good tip. Cần nhiều thợ nail nam - nữ biết làm bột P&W, dipping, gel color, và cũng cần nhiều thợ tay chân nước, waxing. Full time hoặc part time. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, chia turn công bằng, income ổn định. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Cần thợ làm lâu dài. Gọi hôm nay, mai đi làm. Xin liên lạc: 407-580-2478 Sophia