Nhà ở Stone Mountain - 447 South Susan Creek Drive, Stone Moutain, GA 30083, cách chợ HK 17'. Free điện, nước & internet. Phòng thường $300/tháng. Đặt cọc $100. 856-449-3616

Cần GẤP thợ Nam/Nữ biết làm bột hoặc tay chân nước. Lương từ $3,500-$5,000/tháng. Xin liên lạc: 404-717-6643 (C)

Cần thợ bột và thợ tay chân nước, làm full-time/part time. Tiệm ở vùng Stone Mountain. Good income. Xin liên lạc: 770-469-0556 (W)