Tiệm ở Rockwall cần thợ biết làm dipping và nexgen, wax, chân tay nước. Bao lương quanh năm. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ, tip cao. Không trừ tiền supply và clean up. L/L: 314-520-9026

Cần thợ gấp gấp!!! Tiệm khu Mỹ trắng cách Garland 15'-20', tip hậu. Cần gấp thợ bột dip, waxing & thợ tay chân nước, bao lương nếu cần, mới ra trường OK. Xin gọi or text: 469-264-3925 (text)