Tiệm thành phố Rockwall cần thợ biết làm bột và tay chân nước. Tiệm nhiều khách walk-in, khu Mỹ trắng, tip cao, bao lương hoặc ăn chia tùy sở thích. L/L: 972-358-9176

Tiệm ở Rockwall cần thợ nữ, làm bột tay chân nước ok, FT/PT, chủ thoải mái dễ chịu, không trừ tiền service. Lương $700-$900/w. 972-697-1865

Tiệm khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm giá cao rất bận. Cần thợ nail nam/nữ gấp, biết làm bột, dip powder, chân tay nước, facial, waxing. Tiệm ở Rockwall, cách Garland 30 phút. Sang tiệm mới build ở Rockwall TX, 14 ghế 8 bàn, 1 p.wax facial. Xin liên lạc: 972-256-6188

Tiệm ở Rockwall/205 cần thợ tay chân nước, bột, đủ thứ, gel, dipping full or prat-time, bao lương từ $750-$1000 theo khả năng. Tiệm khu Mỹ trắng cách Sachse, Wylie và Garland 15-20 phút. Liên lạc: 940-435-8686