Cần thợ Nam/Nữ làm chân tay nước. Tiệm ở Marietta, vùng Mỹ trắng 100%. Xin liên lạc: 770-815-6231

Cần GẤP thợ Nữ. Lương từ $4,000-$4,500/tháng, tip cao, giá cao. Chỗ làm công bằng, vui vẻ. Tiệm ở Marietta. Xin liên lạc:

Tiệm rộng 1,200sqft. Có 7 ghế spa, 6 bàn nail, 2 phòng wax/eyeshes extensions...Ở East Cobb Marietta, nằm trong khu shopping Marshalls, bank Well Fargo, Dance Studio, Curves Fitness, 24/7 work out, woman and kid shoes, meat market... Tiệm đẹp & sang, 100% mới, 65% trắng, 35% đen. Giá nail & tip cao. Chi phí chia đều mỗi ngày chỉ tốn dưới $100 vô cùng thoải mái! Gọi để biết thêm chi tiết. Tôi chỉ build để sang.

Cần thợ làm bột, chân tay nước, gel hoặc biết làm đủ thứ càng tốt. Tiệm ở Marietta, trong khu Kroger. Lương mùa đông $3,000/tháng trở lên, mùa hè $4,000/tháng trở lên. Nếu cần bao lương. Chủ vui vẻ, hoà đồng & thoải mái. Xin vui lòng liên lạc: 678-354-6331 (W)

Thợ có KN bột/TCN. Lương 3.5K-4.5K/month. Tiệm ở Marietta, trong Walmart, cách chợ HK 25'. Tiệm ít mùi. Bao lương nếu cần. L/L Tony: 404-502-8446

Cần gấp thợ giỏi P&W, chân tay nước, làm full time/part time. Khu Publix, Marietta, Mỹ trắng. Bao lương 4K/tháng, good tip. Liên lạc: 770-925-5911