Cần thợ biết làm chân tay nước, gel, wax. Full-time/Part-time. Cần từ 3, 4 thợ. Bao lương $4,000/tháng. Tiệm ở East Cobb Marietta, cách Doraville Buford Hwy 20-30 phút. Chỗ làm vui vẻ, công bằng. Địa chỉ: 1255 Johnson Ferry Rd Marietta, GA 30068. Xin liên lạc: 404-936-2099

Nhà có phòng cho share ở Marietta. Đồng thời cần thợ nail ở Roswell. Xin liên lạc:

Tiệm ở vùng East Cobb, Marietta đang cần thợ tay chân nước, bột, gel và SNS Gấp! Tiệm khu Mỹ trắng 98%, lương hậu, chỗ làm vui vẻ. Xin liên lạc Loan: 678-467-6393

Thợ có KN bột/TCN. Lương 3.5K-4.5K/month. Tiệm ở Marietta, trong Walmart, cách chợ HK 25'. Tiệm ít mùi. Bao lương nếu cần. L/L Tony: 404-502-8446

Cần gấp thợ giỏi P&W, chân tay nước, làm full time/part time. Khu Publix, Marietta, Mỹ trắng. Bao lương 4K/tháng, good tip. Liên lạc: 770-925-5911

Parisian Nail Salon: 3625 Dallas Hwy, Marietta GA 30064. Cần thợ Nam/Nữ dưới 40 tuổi. Làm full time hoặc part time. Biết làm bột, gel or SNS. Tiệm đông khách, lương cao, tip rất hậu. Xin vui lòng liên lạc: 404-405-9983 Ken

Nam/Nữ có bằng & KN làm bột và TCN. Làm ở Marietta trong khu Walmart. Lương $3.8K-4.3K/tháng. Ăn chia hoặc bao lương. L/L: 770-499-8252