Tiệm Top Nails ở 5500 SR 7, Lake Worth, FL 33449, cần thợ nail biết làm tay chân nước, bột, bột nhúng, wax, facial, làm everything càng tốt. Full time hoặc part time. Bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng. Xin liên lạc Kaitlyn: 561-641-6055