Cần thợ bột hoặc tay chân nước . Làm khu Mỹ trắng, trong chợ Publix, khách san, tips cao. Bao lương, hơn chia 6/4. Xin gọi: 813-938-9122

Lee Nails (at The Loop near Hunters Creek). Cần thợ nail nam hoặc nữ biết làm bột hoặc chân tay nước. Khách lịch sự, tips hậu, nơi làm việc thoải mái. Xin L/L: 239-839-3913