Cần bán tiệm nails ở Keller, TX. Tiệm có 8 bàn, 8 ghế, 1 phòng wax, rent $2650/m Muốn biết chi tiết xin gọi. Đang CẦN THỢ NAILS. 610-762-0065

Cần thợ biết làm bột solar & dipping. Tiệm nails ở Keller city, khách Mỹ trắng, tip good, chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Bao lương $800/ 6 ngày. Xin liên lạc: 682-221-5823

Cần sang tiệm nail ở Denton Loop 288, rộng 1400sft rent $2640 (bao gồm nước rác phone). Bán giá $50K. L/L: 469-432-6548 (C)

Tiệm ở Keller 10 ghế 6 bàn, income $75K-$85K, bán giá $100K. L/L: 817-609-1753

Cần bán tiệm nails vì không người trông coi. Tiệm ở N.Fort Worth gần Keller, good location. Rộng 1400 sf, có 10 ghế, 6 bàn, 1 p.wax, income $200K/năm, rent $2100. Giá bán $55K. Xin liên lạc: 682-320-6100

Cần bán tiệm trong khu Kroger vùng Keller. Tiệm có 6 bàn, 6 ghế, có phòng wax. Xin liên lạc Jenny/Chris: 817-891-1768

Tiem ở Keller, 4 spa chair /5 table/ 4 hair station/2 shampoo chair/ 1 p.facial /waxing /massage /eyelash ext./$35K. Cần thợ nail/tóc. 817-269-4529

Cần gấp thợ nails ở Keller, TX. Tiệm đông khách, tip cao. Xin liên lạc chị Thu: 682-230-0759