Tiệm có 8 ghế, 6 bàn cần sang gấp. Có máy giặt sấy, gần 1400 sft, rent $2800 bao gồm nước rác phone. Ở Loop 288 Denton. Giá $25K sẽ cho ký lease mới. Xin liên lạc: 469-432-6548 (C)