Cần sang tiệm nail khu Mỹ trắng ở Flower Mound, income tốt, 20 ghế 12 bàn. Sang lại cho người có duyên. Thật lòng xin liên lạc: 469-401-4444

Cần tuyển nhiều thợ nail FT/PT, khu Mỹ trắng sang, tip cao. bao lương cao quanh năm tùy theo tay nghề. Xin vui lòng liên lạc: 469-401-4444

Cần thợ nam/nữ biết làm bột, nexgen. Khách sang, tip cao, bao lương $3K-$4K/m, thuận tiện cho thợ ở Carroltton-Lewisville-Flower Mound. L/L: 972-369-3221

Tiệm vùng Flower Mound, khu Mỹ trắng, tip cao. Cần thợ nails kinh nghiệm hoặc không kinh nghiệm, full-time or part-time. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. 469-463-4691

Tiệm khu Mỹ trắng ở Flower Mound, giá cao, tip cao, cần thợ bột và chân tay nước. Thợ bột có kinh nghiệm, FT/PT, bao lương lâu dài $1000-$1200/w. L/L: 817-690-8202