Cần thợ Nail vùng Flower Mound . Full time / Part time. Bao lương tùy theo khả năng. Xin liên lạc Khánh: 214-448-1091

Cần gấp nhiều thợ nails nam/nữ, FT/PT, bao lương tùy khả năng, tip cao. Tiệm lớn trong khu Mỹ trắng ở Flower Mound. Xin liên lạc: 469-401-4444

Tiệm ở Flower Mound, 100% Mỹ trắng, good tip, cần thợ bột và tay chân nước. Du HS hoặc mới ra trường OK. L/L: 214-738-7420

Cần thợ Nail vùng Flower Mound . Full time / Part time. Bao lương tùy theo khả năng. Xin liên lạc Khánh 214-448-1091 214-448-1091