Tiệm khu Mỹ trắng ở Flower Mound, giá cao, tip cao, cần thợ bột và chân tay nước. Thợ bột có kinh nghiệm, FT/PT, bao lương lâu dài $1000-$1200/w. L/L: 817-690-8202

Cần gấp nhiều thợ biết làm bột P/W, dipping powder bao lương quanh năm $800-$1200 tùy theo kinh nghiệm, FT/PT ok. Tiệm làm vui vẻ, khu Mỹ trắng ở Flower Mound, tip cao. Xin liên lạc: 469-401-4444

Tiệm Majestic Nail Spa ở Flower Mound cần thợ full-time & part-time. Bao lương tùy khả năng. Liên lạc: 214-448-1091

Tiệm ở TP. Flower Mound TX cách Arlington 35 phút lái xe, cần thợ nail làm bột bao lương cao và cần thợ chân tay nước khu Mỹ trắng. L/L: 682-408-3619

Flower Mound Dental office cần người phụ tá manager có kinh nghiệm, làm billing và insurance. Call Annie để biết email gởi resume.

Cần bán 3 ghế massage pedicure còn rất tốt, giá $300/cái. Xin liên lạc: 972-415-9436