Sang 2 tiệm nail và sửa quần áo, hoạt động 18 năm, rent $1,125/ m (nail $700 + sửa quần áo $425), nail 1,500sf, sửa quần áo 900sf. Tiệm nằm trong khu shopping center, tổng giá $90K. Cần 1 thợ nail, 1 sửa đồ GẤP, income ổn định. Liên lạc: 501-247-3617