Khu gần Weatherford, Mỹ trắng, ít tiệm, rộng 1500sft, tip hậu, 12 bồn người lớn, 2 bồn Hello Kitty. Serious buyer only. L/L: 682-330-5467 (c)

Tại Weatherford, 8 ghế 8 bàn, 2 p.wax, máy giặt sấy, rent $2600, bán giá $75K. L/L: 817-897-8788

Tiệm cách Fort Worth 20 phút, cách Arlington 40 phút, 100% Mỹ trắng, tip cao. Cần thợ kinh nghiệm làm đủ thứ, bao lương $900-1200/w tùy khả năng, tip lấy liền trong ngày, chỗ làm vui vẻ thoải mái. Xin liên lạc: 469-879-7555

Cần thợ biết làm đủ thứ và thợ chân tay nước part-time, khu da trắng, tip cao, ở Hudson Oak, (và cần partner). Xin liên lạc: 682-401-7363