Cần bán tiệm nail trong Walmart, 100% Mỹ trắng, good income, bảo đảm rent không tăng trong 5 năm. Tiệm cách Hullen Mall, FW 20 phút. Tiệm mới remodel. Xin liên lạc: 682-241-6194

Income $700K-$900K/năm tiệm lớn sang trọng khu Mỹ trắng vùng Weather Ford TX. Tiệm rộng 2600 sqft, rent $4850. Cơ hội kiếm tiền, nhanh chóng lấy lại vốn, giá dễ thương lượng. Thiệt lòng muốn mua xin liên lạc: 817-689-5830