Tiệm Nail cần sang trong khu shop Albertson, rent rẻ, cần sang gấp vì chủ muốn retire. L/L: 817-485-6348