Cần 1 bác gái khoẻ mạnh, dưới 60t trông 3 trẻ 6t, 5t và 3t (2 bé lớn đi học), nhà cách ATL 3,5hrs. Bao ăn, ở, có pòng riêng thoải mái. Lương $1,400/m. Liên lạc Vinh: 229-292-9968

Cần thợ làm bột/TCN. Tiệm ở Valdosta, cách ATL 3hrs. Lương cao, tip hậu. Có phòng riêng cho thợ ở xa. L/L Dũng: 626-652-5143

Cần nhiều thợ biết làm bột hoặc chân tay nước. Không nhận thợ nghiện ngập. Tiệm cách ATL 3 tiếng, vùng Valdosta, GA. XLL: 229-460-5099