Cần sang tiệm nails vì lý do gia đình. Tiệm không có quản lý nên cần sang gấp với giá rẻ. Hiện đang có 2 tiệm nail trong mall busy nhất trong city. Xin gọi: 602-702-6199