Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm làm bột, SNS & Gel Polish. Lương cao, tip hậu. Tiệm vùng Tucker. Cách chợ HongKong 5’ lái xe. XLL: 770-723-0890

Các lớp học ESL (tư nhân). Hơn 10 năm KN giảng dạy. Biến giấc mơ Mỹ của bạn thành hiện thực! Giúp luyện thi quốc tịch. Vùng Chamblee GA. Call or text: 678-446-4235 Mr. Ken