Cần thợ biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước. Good tip. Tiệm vùng Tucker, cách chợ HK 10 phút. Khách nửa trắng, nửa đen. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Xin liên lạc: 404-966-1714