Insurance Office is hiring office staff, full time. Must speak & write English-Vietnamese. Hours worked: 9am-5:30pm. No experience needed, will provide training. Monthly salary + Commision. Please email your resume to: eric@ericlu.net or call: Văn phòng Bảo Hiểm cần tuyển nhân viên văn phòng, làm full time. Giờ làm: 9am-5:30pm. Yêu cầu: Nói & viết tiếng Anh-Việt lưu loát. Không cần kinh nghiệm. Lương + huê hồng. Xin vui lòng gửi resume: eric@ericlu.net or call: 770-564-0994

Cần thợ biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước. Bao lương/ăn chia. Good tip. Tiệm vùng Tucker, cách chợ HK 10 phút. Khách 1/2 trắng và 1/2 đen. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Xin liên lạc: 404-966-1714

Vì đi xa thiếu thợ sang gấp tiệm nail giá rẻ, dễ mua. Tiệm đẹp, mới. 6 ghế, 7 bàn. Cách chợ HK vài phút. Income ổn định. Khách trắng, đen, Mễ. Cần thợ bột gấp Nam/Nữ.