Cần thợ biết làm bột, eyelashes và tay chân nước. Lương $3,000-$4,000/tháng, có thể hơn tùy tay nghề, good tip. Tiệm đông khách, vùng Tucker, cách chợ HK 10 phút. Khách nửa trắng, nửa đen. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Xin liên lạc: 404-966-1714

Cần thợ Nữ có bằng, biết làm đủ thứ. Bao lương. Tiệm vùng Tucker, cách chợ HK II 7 phút lái xe. Xin liên lạc: 770-723-0890 (W)