Cần thợ có kinh nghiệm bột & TCN. Lương cao, tip hậu. Tiệm 1: Cách chợ HongKong II 20 phút. Tiệm 2: Cách chợ HongKong II 5 phút. Xin liên lạc: 770-939-4749