Tiệm Creative Nails & Spa gần Walmart, góc đường, parking lot rộng, good location, income cao, rent rẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc Jason: 972-800-4750