Tiệm Creative Nails & Spa gần Walmart, góc đường, parking lot rộng, good location, income cao, rent rẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc Jason: 972-800-4750

Vì không có người trông và con còn nhỏ, 10 spas/10 bàn, khu Mỹ trắng, tiệm có khách đông sẵn, rent $4200 bao nước, có hơn 200 màu dipping, hơn 300 màu GEL, hơn 400 màu thường (OPI) - Xin L/L Peter 903-949-9079

Khu Mỹ trắng, bao lương/ăn chia, bột hoặc tay chân nước, có chỗ ở, cách Garland 2h30, Xin L/L Peter 903-949-9079