Tiệm đông khách, có 7 thợ, ở vùng Terrell - TX. 75160, cần bán gấp vì lý do sức khỏe, giá cả thương lượng. Call / Text : 214-874-5567