Lương $1,600 - $2,000 tới nhà giữ Trẻ và nấu ăn. Có phòng riêng. Xin gọi Khanh để nói chi tiết: 469-939-0521

Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm P&W và chân tay nước, bột nhúng, biết wax càng tốt. Tiệm ở Trong Mall, tip cao, lương bao $800 -$1,200/6 ngày (tùy tay nghề), có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm ở Temple, cách Houston 3 tiếng, Austin 45s. Xin liên lạc: 254-231-3502 (Linh ) 832-623-0611