Cần 1 người giữ 1 bé 5 tháng, lương $1200/tháng, cho nhận thêm 1 trẻ để kiếm thêm thu nhập. Xin gọi: 218-996-9222

Nouveau A Salon ở Temple cần bán, 8 bàn tóc, 2 nails, 1 p.facial, mở trên 15 năm, có 3 boot rental, cách Dallas 2.5hrs, Austin 1hr. Bán giá $30K. Thật lòng mua xin gọi: 254-413-0535