Thành phố New Tampa cần thợ nữ kinh nghiệm móng bột và SNS, bao lương $900-$1000/tuần, tiệm Mỹ trắng, giá nail cao, tips cao. L/L: 714-653-4711

Cần thợ tay chân nước. Mọi chi tiết xin liên lạc:

Tiệm nail trong Mall Tampa cần gấp thợ nail nam nữ làm full time hoặc part time. Bao lương hoặc ăn chia. Khách sang, tip cao. Xin liên lạc: 813-353-0991

Vì lý do gia đình cần sang tiệm nail có 6 ghế mới, 6 bàn mới, 1 phòng wax, khu Mỹ trắng. Tiệm vùng Tampa, rent rẻ. Xin liên lạc Nancy: 813-481-3199

Tiệm ở Tampa, gần trường USF, cần gấp thợ nail nam hoặc nữ có kinh nghiệm, biết làm bột, bao lương hay ăn chia tùy khả năng. Xin liên lạc Kevin: 954-625-0492

Tiệm nail ở West Tampa, FL cần thợ biết làm bột hoặc tay chân nước, lương cao, tip hậu, bao lương hay ăn chia. Xin liên lạc: 813-325-9882

Tiệm ở Brandon & Tampa, FL cần tuyển thợ nail làm tay chân nước full time và part time. Chúng tôi cũng nhận những người mới ra trường. Sẽ training để sớm thành công. Xin liên lạc: 214-425-6319

Tiệm nail ở Tampa, Khu Mỹ trắng cần thợ nail nam/ nữ làm full time hay part time. Bao lương nếu cần. Xin liên lạc: 813-476-5611

Tiệm ở Tampa cần thợ nail biết làm bột hoặc everything. Bao lương hoặc ăn chia. Xin liên lạc: 813-451-0103