Cần thợ biết làm đủ thứ. Bao lương $120/ngày. Tiệm ở Suwanee. Xin liên lạc Cường: 413-346-8435

Tiệm tóc gần Mall of GA, cần thợ tóc gấp full-time/part-time. Xin liên lạc Linda: 678-677-7890

Cần thợ bột và TCN, FT/PT. Tiệm ở Tanger Outlet Mall, 85 North. Bao lương $3,400-$4,400/tháng, tùy khả năng. Xin liên lạc: 678-925-3199

Cần sang tiệm nail ở Suwanee, khu Mỹ trắng. Nằm trong khu shopping center có Starbucks, Chick fil-A… Tiệm đã open 11 năm. Giá sang: 60K. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-551-2218 (C)