Tiệm ở Suwanee, rộng rãi. Có 8 ghế, 6 bàn, phòng wax, phòng massage, phòng ăn. Khách Mỹ trắng. Tiệm mở được 7 năm. Thật lòng muốn mua xin liên lạc: 678-541-6006

Cần thợ bột và tay chân nước. Tiệm cách Mall of GA 30 phút. Bao lương $3,400-$4,400/tháng, tùy khả năng. Xin liên lạc: 678-925-3199