NEW! Tiệm đông khách. Cần thợ Nữ biết làm đủ thứ và thợ làm TCN, full-time. Sẽ bao lương (nếu cần). Tiệm ở Lawrenceville & Suwanee. Good tip. Vùng Mỹ trắng. Xin liên lạc: 678-799-5597

Cần thợ biết làm đủ thứ. Bao lương $120/ngày. Tiệm ở Suwanee. Xin liên lạc Cường: 413-346-8435

Cần thợ làm full time hoặc part time. Tiệm khu Mỹ trắng ở Suwanee, GA, gần John Creek. Tip cao, chủ vui vẻ. Bao lương nếu làm đủ thứ và có bằng. Xin vui lòng gọi: 404-819-2761

Cần thợ bột và TCN, FT/PT. Tiệm ở Tanger Outlet Mall, 85 North. Bao lương $3,400-$4,400/tháng, tùy khả năng. Xin liên lạc: 678-925-3199

Cần thợ Nữ làm bột, gel, tay chân nước & wax. Làm lâu dài làm full-time. Ăn chia/bao lương nếu cần. Khách trắng, tip cao. Tiệm đàng hoàng. Vùng Suwanee. Xin liên lạc: 678-462-9668